Koeficient elasticity Empirický

pomer, charakterizujúce zmenu dopytu alebo dodávky v reakcii na zvýšenie jednej z veličín sociálno-ekonomickým faktorom o 1%.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.