Prispôsobenie Worker

adaptácia pracovníka za podmienok stanovených v pracovných povinností a tímovej práce, zlepšenie obchodných a osobných kvalít zamestnanca. A. r. môže byť vykonávaná s pomocou úradníkov, mentorov, ktorí poskytujú pomoc novým zamestnancom.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.