Použitie zariadenia

koeficient charakterizujúci stupeň použitia inštalovaného a prevádzkovaného zariadenia z hľadiska času a kapacity.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.