ETHICS

z gr. etos - vlastné
1. Súbor noriem správania, morálky akejkoľvek sociálnej alebo profesionálnej skupiny. 2. Filozofická doktrína morálky

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.