EXTRAVAGANT

EXTRAVAGANT
EXTRAVAGANT, -th; -tene, -tna (kniha). Odklon od tradičných zvykov, príliš zvláštny; volajúci. E. act. E. kostým.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.