DARČEK

PROSÍM DARČEK
BANNER, -Viem, že to máš na sebe; - pečené; Sauveur. , kto (čo). 1. Urobiť ušľachtilé, šľachetnejšie v duchovnom, morálnom rešpekte. 2. Zlepšiť plemeno, kvalitu s.o. (rastliny, zvieratá, materiály) (špeciálne). | nepoužívať. znova , -jako, máš.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.