Pomer pákového efektu

koeficient, ktorý charakterizuje vzťah medzi výškou vypožičaného kapitálu a celkovou čistou hodnotou dlžníka.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.