Faktor skutočného opotrebenia

, vypočítaný ako pomer príjmu získaného zo zariadenia k očakávanému počas celej jeho životnosti.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.