Viera rozumná

princíp v manažmente, podľa ktorého vedomosti a skúsenosti vodcu sú prijaté podriadenými na viere.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.