Pomer rodiny

pomer, definovaný ako počet domácností na 1000 obyvateľov rezidentnej (okrem rozvedených rodín). Veľkosť c.s. To závisí od pomeru medzi počtom členov rodiny a počtu singlov v populácii krajiny, rovnako ako rodinné hodnoty.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.