Prvotriedny tovar

See. Prvotriedny tovar

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.