Uhol otvorenia

uhol otvorenia

- uhol, ktorý má vrchol v mieste pretrhnutia a spodnou stranou extrémnych črepov (guľky).

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.