Floret

názov odrody centu razený korolemFrantsii Charles 6 v 1417-1422 GG.

Slovník numizmatikov. 2000.