WHOLE

NASLEDOVANÉ
CELÉ; -el. Pokryté ľadom, ľadové. Oh. palube lode. | podstatné meno. icing a, manželky.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.