Voľná ​​ekonomická zóna

Ing. podniková zóna
územie v určitom štáte, určené pre slobodné podnikanie. Na tomto území existujú oslobodenia od množstva daní a výsad colných orgánov, nájomného, ​​meny, víz, práce atď. Okrem toho osobitné právne normy a ustanovenia v týchto zónach zabezpečujú väčšiu slobodu podnikania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.