Full Moon

PLNÝ MESIAC
FULLNESS, -Ya, porov. Jedna z fáz mesiaca, keď je mesiac obrátená k Zemi s osvetlenou stranou a má formu disku.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.