Pre Hmotnosť Gross Net

See. Gross for net

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.