Han učenie

KHAN SUE "Doktrína Han" Dr. titulov. - puue ("jednoduché učenie") - najprv sa stretol v "Han Shu" (1. storočie), sekcia "Zhu lin zhuan" ("Životopis konfuciánov"). Obidva termíny majú dve základy. hodnoty: 1. Tradícia lexiko-gramatiky. a historicko-filologické. práca z konf. kánony v posteli Ch. "škola textov starých textov" z obdobia Han (koniec 3. storočia pred nl - 3. storočie nl) a zodpovedajúce črty ideológie (pozri Jing Hsueh). 2. Ideologické. a filozofi. smer, ktorý sa narodil v 17. storočí. a apelovať na výnos, tradíciu a ideológiu ako model. Zakladateľ spoločnosti H. s. dynastie Qing (1644-1911) sa považuje za Gu Yanu (17. storočie), najväčšími predstaviteľmi sú Yan Zhotsiu, Hu Wei, Hui Dong, Dai Zhen a ďalší. panovanie cisárov Qian-lun a Jiaqing (1736-1820), tradícia Kh. (Qian Jia Xue Pai, vidí Jing Hsueh), ktorý je známy ako "Qian (Luna and) Jia (Qin) School".

Čínska filozofia. Encyklopedický slovník. 2009.