Heavyweight

1. Nákladné miesto s hmotnosťou 10 ton alebo viac.

2. Nákladné rameno pre zdvíhanie bremien viac ako 10 ton

Námorné uzly. - M .: Doprava. LM Skryagin. 1984.