Nemocnica

lekárska inštitúcia, ktorá sa zaoberá trvalou nepretržitou liečbou pacientov a ich sledovaním. Odborná komisia pre lekárske a pracovné skúsenosti (VTEK) môže pracovať na základe liekov. Lekári B. majú právo vydať osvedčenie o pracovnej neschopnosti. B. - predmet zdravotného poistenia. Zaplatiť za lekárske služby B. poisťovatelia uhradia náklady na počet lôžkových dní, konkrétny zoznam služieb poskytovaných pacientovi, podľa dohodnutého rozpočtu za základné obdobie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.