ODPADY DOMÁCNOSTI

Zlomok tuhého odpadu, ktorý sa tvorí v mestských službách miest, ako aj vo vidieckych oblastiach. Zvlášť veľké množstvo sa vytvára v mestách. Najväčší počet na obyvateľa v Spojených štátoch je viac ako 700 kg ročne. Počet európskych krajín je približne 2 krát nižší, v RF pre jedného občana je 300-400 kg za rok

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.