ICE-CREAM

ICE-CREAM
ICE-CREAM, manželky. Zariadenie na výrobu zmrzliny.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.