Incorporation

angličtina. zabudovanie
A. Začlenenie, vstup do iných organizácií.
B. V Spojených štátoch - dávať spoločnosti postavenie právnickej osoby, spoločnosti.
V. Systematizácia zákonov štátu, ich umiestnenie v určitom poradí v procese uverejňovania.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.