Nepriame menové kotácie

Pozri. Neprimeraná kurzová citácia

Slovník obchodných termínov. Akademik. pv. 2001.