Nepriamy majiteľ

See. Nepriateľ vlastníka

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.