Zameniteľnosť

A. Schopnosť, schopnosť nahradiť jedno zariadenie, časť, produkt inému, ktoré budú vykonávať rovnaké funkcie.
B. Operácie s homogénnym tovarom na termínovom trhu, kde sa môže tovar vymeniť za podobný tovar.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.