Interdependence Economic

Blízke a mnohostranné vzájomné hospodárske väzby medzi štátmi, firmami, osobami, bez ktorých by žiadna zo strán nemala možnosť.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.