Záchranných viest

záchranných viest

- pozri Záchrana ihlové, záchranná vesta a kapok bunda . >. Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.