Yuri Larin (Lurie Michael Zalmanovich) (1882-1932)

ruskej, sovietskej ekonóm a verejného činiteľa. Pracoval na problémoch hospodárskej politiky, organizácii výroby a výmeny, poľnohospodárstve, sociálnej a národnej štruktúre spoločnosti. Bol aktívnym podporovateľom posilňovania jednotnej štátnej ekonomiky a posilňovania plánovaného začiatku. Larinove hlavné diela sú: Súkromný kapitál v ZSSR

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.