Pustite svoje hriechy

Pustite svoje hriechy
RELEASE, -things, -stretch; -uschenny; sovy.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.