Vyhlásenie Free Bootable

Letový dokument obchodného letu lietadla s údajmi o hmotnosti nákladu, distribúciou nákladu podľa určenia atď.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.