Pomer lakmusový papierik

anglicky. kyselina-test pomer
pomer, charakterizujúce možnosť likvidity spoločnosť, platobnej schopnosti v danom okamihu kreditov. Vypočíta vydelením sumy peňazí, obchodovateľných cenných papierov a účty pohľadávok (aktíva) vo výške krátkodobých záväzkov (záväzky).

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.