Liturgická funkcie

Proces robiť nejakú službu s názvom služby alebo liturgické služby. Služba je nazývaný ako primát funkcie v liturgii. Účasť v službách niektorého kňaza, okrem primátov, a diakon (s výnimkou tých prípadov, keď mu primát) volal koncelebrácii slovo "Eucharistie" je tiež používaný sa odkazovať na skutočnosť spáchanie služby niekoľkých kňazov. S ohľadom na primas slovesa "slúžiť" (v tých prípadoch, kedy je nutné označovať svoje výborné mieste - sloveso "predsedať") vo vzťahu k ostatným kňazom a diakonom, ktoré sa zúčastňujú bohoslužieb, - vykreslenie aplikované na oltári (miništrant) - počkať

katolícka encyklopédia EdwART 2011.

... <- 1 ->