Zaťaženie

Ing. zaťaženie
časť poistných plnení určených na financovanie samotného poistného procesu: platenie poistencom, údržba budov, kancelárske náklady, reklamné náklady, tvorba náhradných prostriedkov na rizikové typy poistenia, zisky poisťovne.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.