ÚVer

(úver) Peniaze na hosťovanie pod podmienkou, že budú vrátené alebo čiastočne, alebo v čase, / vpravo a súhlasil termíny, spravidla dlžník zaplatí veriteľovi dohodnutej úrokovej sadzby (s výnimkou v prípade bezúročné pôžičky (bezúročné pôžičky) Pozri tiež: "bublinu" (balónik), bankové pôžičky (bankový úver), úver na kúpu nového domova pred predajom dlžníka .. starý dom (preklenovací úver), obecný úver / úver miestnych orgánov s (local úver), pôžičku na jednotlivca (osobné pôžičky)

Business výkladový slovník - M.: "INFRA-M" vydavateľstvo "Celý svet" Graham Betts Barry Brayndli, S. Williams a ďalšie ..... Všeobecné vydanie: D.S. Osadchaya IM, 1998.