Loan Buffer

Ing. nástroj na financovanie vyrovnávacích zásob
Cieľová pôžička poskytnutá MMF na udržiavanie rezervných zásob.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.