ÚVer Forever Zelená

úverová linka s pevným všeobecným pojmom bez požiadavky na pravidelné úplné splatenie.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.