ÚVer neodvolateľný

pôžička, ktorej podmienky nemožno zmeniť bez súhlasu veriteľa alebo dlžníka.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.