LONGITUDINAL BEND

DLHÉ OTVÁRANIE

- ohýbanie detailu konštrukcie alebo stroja pod pôsobením tlakovej sily. PI nastáva, keď dĺžka dielu výrazne prevyšuje jeho priečne rozmery. Sila, s ktorou prichádza PI, sa nazýva 999 kritickou silou. Hodnota druhého závisí od materiálu, rozmerov a tvaru prierezu, dĺžky časti a spôsobu upevnenia koncov tyče.

Samoylov KI námorný slovník. - M.-L. : Štátne námorné vydavateľstvo Národného komisára pre vnútorné záležitosti ZSSR, 1941

.