Pomer straty v poistení

koeficient, ktorý charakterizuje pomer pohľadávok, ktoré sa majú zaplatiť poistnému.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.