LUSTERING

(poľské jednotky h -... lustracja, od latinského päťroční - .. odborníkom alebo fiškálne obdobie) - periodické. inventár štátu. s cieľom určiť ich ziskovosť; boli vykonané od roku 1562 až do konca. 18. storočia. v Poľsku av rokoch 1778-1876 - v ruštine. pr-vom v Litve, Bielorusku a Right-Bank Ukrajine. Stanovil počet zdaniteľných obyvateľov, ich aktív. postavenie a povinnosti, zloženie a hodnota zeme. pozemky, výnosy z nájomných položiek. Najdôležitejšia bola lustrácia v rokoch 1844-57 v súvislosti s prevodom štátnych statkov z korvee na opustenú krajinu po reforme PD Kiseleva. L. obsahujú hodnotný materiál o situácii roľníkov. Lit. : Archív juhozápadnej. Rusko, časť 7, zväzok 2-3, K., 1890-1905; East. Preskúmanie 50-ročnej činnosti ministerstva. majetok, Petrohrad, 1888; Družinin N. M., Štát. roľníci a reformy PD Kiseleva, zväzok 2, Moskva, 1958.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.