MAGAN

v dávnych dobách, krajina v Arábii (na území moderného Ománu), na pobreží indického ok. Spomenuté od 26. storočia. BC. e. Sumerovci (Ur-Nanshe, Gudea, Ur-Nammu atď.), Neskôr Akkadis (vojna Naramsina s Maniu, kráľ M.) a Assyrians. M. bol známy ako krajina námorníkov. Bol bohatý na medené usadeniny a cenné odrody stromov. Prostredníctvom M. prešiel námornou cestou z Sumeru do Indie a Afriky. Od druhého tisícročia pred naším letopočtom. e. Sumeriánske meno M. v asyrskom a aramejskom texte bolo prenesené do Egypta. Lit. : Струве В. В., К локализации страны Маган, v zbierke. Japonská zbierka, v. 4, L., 1926, str. 22, 36-38; Kifishin A.G., Geographical. názory starých Sumerovcov v pudovej Gudea, "Palestínsky Ass.", č. 13, 1965. A. G. Kifishin. Moskva.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.