MANAGEMENT zahraničnú pomoc

(Overseas Development Administration, ODA) Britská vládna agentúra zodpovedná za poskytovanie finančnú a technickú pomoc do zahraničia; predtým - ministerstvo zahraničných vecí a teraz oficiálna rozvojová pomoc je súčasťou Ministerstva zahraničných vecí a spoločných vecí. Vedúci ministerstva je plne zodpovedný za záležitosti Úradu pre zahraničnú pomoc (ODA).

Podnikanie. Vysvetľujúci slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavateľstvo "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a ďalší. n. Osadchaya IM. 1998.