MARABU

MARABUU
MARABU, neskl. , manžel. Veľký vták tejto rodiny. bociany s neobmedzenou hlavou a dlhým zobákom.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.