Okrajový pomer výnosov

koeficient vypočítaný ako pomer okrajových príjmov (výnosy mínus variabilné náklady) k tržbám.

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.