Melodeklamatorsky

melodeklamatorsky
MELODEKLAMATOR, -a, m. Herec zaoberá melodeclamation.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.