MERILO

MERILO
MERILO, -a, porov. (Book.). Vlastnosť, vlastnosť, na základe ktorej možno určiť, hodnotí sth. M. umenie. M. milosrdenstva.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.