Minimálna fluktuácia kurzu

See. Kolísanie kurzu je minimálne

Slovník obchodných podmienok. Akademik. pv. 2001.