MIRAMVO

(narodených v rokoch 1840-45. -. 1886 myseľ) - vedúci štátnej-VA vanyamvezi ľudia vo východnej. Afrika (na území Tanganyika). Rod. v blízkosti mesta Tábora v rodine vodcu ľudu Urambo. Bol dirigent arabov. karavanov. V roku 1870 viedol vzburu proti africkej otrokári vzal Tabor a podrobil celý Terre. ľudia z Vanjamwezi. S pomocou svojich bojovníkov vyhostených zo Západu. Tanganika všetkých otrokárov. M. vytvorila stálu silnú armádu, podporoval rozvoj obchodných, stavebníctvo, zbrane dielne a sklady. Po smrti M. štát, pomenovaný po ňom, sa rozpadol.

Sovietská historická encyklopédia. - M .: Sovietská encyklopédia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.