MODERNIST

MODERNIST
MODERNIST [ de ], -a, manžel. Následník modernizmu. | manželky. modernistický a.

Vysvetľujúci slovník Ozhegov. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.